Start

Henning och Ida Perssons forskningsstiftelse bildades 1997 av Ida Persson, byggmästare Henning Perssons fru. Stiftelsens samtliga medel avser gåva från Ida Persson.

Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning avseende folksjukdomar, företrädesvis cancer. Stiftelsen kommer antingen att årligen utge ett forskningsbidrag, benämnt ”Henning & Ida Perssons Forskningsbidrag” till institution eller enskild person, som särskilt utmärkt sig genom vetenskapligt nyskapande eller efter annonsering, ge bidrag till forskning inom angivet område.