Utdelade bidrag

2023 Forskningsbidrag gällande analys av HPV DNA i plasma hos patienter med HPV-positiv svalgcancer.

Henning och Ida Perssons Vetenskapliga Forskningsstiftelses forskningsbidrag 2023 om 250 000 kr tilldelas Johanna Sjövall för sitt projekt, Analys av HPV DNA i plasma hos patienter med HPV-positiv svalgcancer. En prospektiv studie av HPV DNA som markör vid behandling och uppföljning.

2022 Forskningsbidrag gällande myeloid cell-molecular programs that shape head and neck cancer immunity.

Henning och Ida Perssons Vetenskapliga Forskningsstiftelses forskningsbidrag 2022 om 250 000 kr tilldelas Lennart Greiff för sitt forskningsprojekt, Myeloid cell-molecular programs that shape head and neck cancer immunity.

2021 Forskningsbidrag gällande FLASH-strålbehandling och det terapeutiska fönstret.

Henning och Ida Perssons Vetenskapliga Forskningsstiftelses forskningsbidrag 2021 om 150 000 kr tilldelas Gabriel Adrians forskning avs. FLASH-strålbehandling och det terapeutiska fönstret.

2020 Forskningsbidrag gällande utvärdering av dendritceller som target för immunterapi vid tonsillcancer.

Henning och Ida Perssons Vetenskapliga Forskningsstiftelses forskningsbidrag 2020 om 150 000 kr tilldelas Lennart Greiff för sitt forskningsprojekt, Funktionell utvärdering av dendritceller som target för immunterapi vid tonsillcancer

2019 Forskningsbidrag gällande vaccination som behandling vid etablerad cancer.

Henning och Ida Perssons Vetenskapliga Forskningsstiftelses forskningsbidrag 2019 om 350 000 kr har tilldelas Daniel Ansari för sitt forskningsprojekt Snabbtest för pankreascancer.

2018 Dendrit cell-medierad tumörbehandling vid huvud- och halscancer.

Henning och Ida Perssons Vetenskapliga Forskningsstiftelses forskningsbidrag 2018 om 250 000 kr har tilldelats tilldelas Lennart Greiff för sitt forskningsprojekt Dendrit cell-medierad tumörbehandling vid huvud- och halscancer.

2017 forskning gällande betydelsen av bakteriefloran i gastrointestinalkanalen för uppkomsten av cancer.

Henning och Ida Perssons Vetenskapliga Forskningsstiftelses forskningsbidrag 2017 om 150 000 kr har tilldelats Docent Yvonne Wettergren/Sahlgrenska Universitetssjukhuset för sitt projekt Kan mjölksyrebakterier normalisera bakteriefloran och återaktivera avstängda tumörsupressorgener hos patienter med tumörer i tjocktarmen.

2016 forskning gällande effekten av antihistaminer som tilläggsbehandling vid bröstcancer.

Henning och Ida Perssons Vetenskapliga Forskningsstiftelses forskningsbidrag 2016 om 300 000 kr har tilldelats Professor Håkan Olsson för hans forskning gällande effekten av antihistaminer som tilläggsbehandling vid bröstcancer.

2015 Helleday Foundation.

Forskningsbidrag om 200 000 kr har lämnats till Helleday Foundation avs. framtagande av läkemedel som hämmar proteinet MTH1.
http://www.helleday.org/

2014 Forskning avs. lymfom i första hand med inriktning på aggressiva lymfom former.

Forskningsbidrag om 400 000 kr tilldelas Mats Jerkeman på Skånes Onkologiska Klinik  för hans forskningsprojekt CREDIBILITY – Clinical Trials, Diagnostics, Epidemiology and Biology In Lymphoma.

2013 Forskning gällande strålbehandling av cancer exempelvis med inriktning på protonbehandling eller brachyterapi

Forskningsbidrag delas mellan Firas Al-Ubaidi och Tina Dalianis så att Firas Al-Ubaidi erhåller 308.000 kr för sitt forskningsprojekt Identifiera mekanismerna bakom den additiva effekten av neoadjuvant kastration vid strålbehandling av prostatacancer och så att Tina Dalianis erhåller 202.000 kr för sitt projekt Humant papillomvirus (HPV) och andra prediktiva/prognostiska markörers betydelse för att skräddarsy behandlingen för patienter med orofaryngeal cancer (OC).

2012 Forskning gällande vitaminers betydelse för uppkomst och/eller behandling av cancer.

Jonas Majner 175.000 kr
Vitamin D metabolism and outcome following brest and colorectal cancer: a study of tumour aggressivness, recurrent disease and mortality.
Pontus Thulin 100.000 kr
Betydelsen av LL-37 I vitamin D inducerande effecter på prostatacancer.

2011 I första hand basalcellscancer ev. innefattande även skivepitelscancer

Tina Dalianis
Studier på nyupptäcktahumana polyoma- och papillomavirus och deras betydelse för uppkomst av elakartade hudtummörer.

2010 Användning av positronemissions tomografi (PET) för att
styra och individualisera behandlingen för cancerpatienter

Helena Filipsson Nyström 150.000 kr
Ga-68-DOTATOC-PET in the managment of pituitary tumours/Ga-68-DOTATOC i
Handläggningen av hypofystumörer

2009 Sambandet virus och cancer

Tina Dalianis 100.000 kr
Studier på humana papillomvirus och vissa biomarkörers prognostiska betydelse för svar på
Cancerbehandling för att bättre skräddarsy patient behandling.

Hanna Dahlstrand 50.000 kr
Humant papillomvirus betydelse för uppkomst av och prognos vid matstrupscancer.

2008 Slemhinnecancer, med företräde för forskning avs. skivepitelcancer

Lars Ekblad 116.500 kr
Effekten av sårsekret på tillväxt av skivepitelcancerceller in vitro med och utanEPO-stimulering

Gustaf Lindgren 167.400 kr
Skivepitelcancer i huvudhalsområdet – kirurgiska effekter på proliferation, metabolism och genuttryck

2007 Cancer i intestinalkanalen

Yvonne Arvidsson 110.000 kr
Gene expression of carcinoid toumurs

Allmänna Sjukhusets stiftelse för bekämpande av cancer erhöll 225.000 kr för att under 2008 dela ut till forskning avs. cancer i intestinalkanalen

2006 Cervix cancer och tidigare bidragsmottagare

Erik Wilander 50.000 kr
Att minska frekvensen livmoderhalscancer i Sverige genom att erbjuda själv provtagning i hemmet.

Tiit Mathiesen, Hjärnans tummörer 50.000 kr
Johan Hansson, Hudcancer 100.000 kr
Ann Nordgren, Cancer sjukdommar hos barn 100.000 kr
Marie Arsenian Henriksson, Cancerforskning 100.000 kr

2005 Multipelt myelom

Jan Astermark, Ingemar Turessom, Tomas Ahlgren 100.000 kr
Projekt Hypercoagulability in multipel mueloma.

2004 Prostatacancer

Professor Per-Anders Abrahamsson 100.000 kr
Projektet Sekretoriska och neuroendokrina proteiner vid diagnostik, prognostik och behandling av lokaliserad och avancerad prostatacancer.

2003 Hudcancer

Docent Johan Hansson 100 000 kr
Projektet Aktiverade mutationer i NRAS och BFAR generna – betydelse för prevention
och behandling av hudmelanom.

2002 Bröstcancer

Barbro Linderholm 100 000 kr
Betydelse av angiogenes och tillväxtfaktorer i relation till terapi, metastaseringstyp och överlevnad vid bröstcancer. Proteinuttryck i relation till genexpression.

2001 kylmössa

Bidrag till inköp av kylmössa, Universitetssjukhuset i Lund 150 000 kr

2000 Hjärnans tumörer

Docent Tiit Mathiesen 50 000 kr
Meningeom – långtidsresultat, kliniska och molekylärbiologiska korrelationer.

Professor Roger Henriksson 50 000 kr
En randomiserad studie med två behandlingsscheman på strålbehandling eller kemoterapi till äldre patienter med höggradig gliom.

1999 Pankreascancer

Docent Anders Borgström 50 000 kr
Pankreascancer i Malmö; en klinisk, epidemiologisk och biokemisk studie.

Docent Bertil Johansson 100 000 kr
Cytogenetiska och molekylärgenetiska studier av pankreastumörer.

1998 Cancersjukdomar hos barn

Leg. Läk. Doktorand Ann Nordgren 100 000 kr
Kartläggning av kromosomala rearrarangemang i leukemiceller hos barn med akut lymfatisk leukemi.

1997 Cancerforskning

Dr. Marie Arsenian Henriksson 50 000 kr
Cellcykel-regulering via de potentiella tumörsuppressorproteinerna Mad 1 och Mnt.

Dr. Med. Sci. Johan Aschan 50 000 kr Ok
Genterapi av donator T-celler vid allogen benmärgstransplantation.