Kontakt

Henning och Ida Perssons Forskningsstiftelse
c/o Henning Persson Förvaltnings AB
Västergatan 34
211 21 Malmö

Tel: 040-98 78 50
Fax. 040-98 78 51